PROMPTUARI LITÚRGIC ADVENT I NADAL - Revista Cresol

Vaya al Contenido

PROMPTUARI LITÚRGIC ADVENT I NADAL

Sumari > CRESOLET
PROMPTUARI LITÚRGIC   ADVENT I NADAL

Temps ordinari
18 de novembre. Jornada Mundial dels Pobres.
 20 de novembre. Dia Universal de l'Infant.  Jornada de Pregària per les Víctimes d'Abusos.
Beates Àngels de Sant Josep, Maria del Sofratge,  vèrgens, i companyes, màrtirs (mem. ll. a la diòcesi
d’Oriola-Alacant). Beates Àngels Lloret Martí i  companyes, màrtirs (mem. ll. a la diòcesi de Valèn-cia).
21 de novembre. Presentació de la Mare de Déu.
22 de novembre. Santa  Cecília, verge i màrtir,  patrona de la música.
25 de novembre. Solemnitat de Nostre Senyor  Jesucrist, Rei de tot el Món.
 27 de novembre. Beat Ramon Llull.
30 de novembre. Festa de Sant Andreu, apòstol.
Temps d’Advent
2 de desembre. Primer diumenge d’Advent
3 de desembre. Sant Francesc de Xavier, prevere.
4 de desembre. Santa Bàrbara; beat Francesc  Gálvez, màrtir (mem. ll. a la diòcesi de València).
 5 de desembre. Sant Maur, màrtir (mem. ob. a la  diòcesi de València).
 6 de desembre. Sant Nicolau, bisbe (festa a  Alacant); sant Pere Pasqual, bisbe i màrtir (mem. ob. a la diòcesi de València).
8 de desembre. Solemnitat de la Concepció Inma-culada de Santa Maria Verge, patrona del Seminari  de la diòcesi de València.
 13 de desembre. Santa  Llúcia, verge i màrtir.
14 de desembre. Sant Joan  de la Creu, prevere i  doctor  de l’Església.
 18 de desembre. Mare de Déu de l’Esperança.
Temps de Nadal
25 de desembre. Solemnitat de la Nativitat del Se- nyor.
 26 de desembre. Festa de Sant Esteve, protomàr-tir.
 27 de desembre. Festa de Sant Joan, apòstol i  evangelista. Aniversari de l’ordenació episcopal de Josep Vilaplana Blasco i de Santiago Garcia Aracil (1984).
 28 de desembre. Festa dels Sants Innocents, màr-tirs.
 30 de desembre. Festa de la Sagrada Família. Jor-nada per la Família i la Vida.
 1 de gener. Solemnitat de Santa Maria, Mare de  Déu. Jornada de la Pau.
 3 de gener. Santíssim Nom de Jesús.
5 de gener. Santa Genoveva Torres Morales, natu-ral d’Almenara (mem. a la diòcesi de Sogorb-Caste-lló).
 6 de gener. Solemnitat de l’Epifania del Senyor;  els Sants Reis.
 7 de gener. Aniversari de l'ordenació episcopal del bisbe valencià Francesc Conesa i Ferrer (2007).
8 de gener. Aniversari de l'ordenació episcopal d'Enric Benavent i Vidal, bisbe de Tortosa (2005).
12 de gener. Sant Elred de Rievall, abat cister-cenc.
 13 de gener. Baptisme del Senyor. Aniversari de l'ordenació episcopal d'Esteve Escudero i Torres,
bisbe auxiliar de València (2001).
Temps ordinari
14 de gener. Sant Joan de Ribera, arquebisbe de  València.
 16 de gener. Beata Joana Maria Condesa, verge  (mem. a la diòcesi de València).
 17 de gener. Sant Antoni Abat, especialment vene-rat en terres valencianes.
 18 de gener. Comença l’Octavari d’oració per la  unitat dels cristians.
 20 de gener. Jornada Mundial de les Migracions.
Copyright © 2018 Revista Cresol - Creado por SocialOpen
Regreso al contenido