EL SENYOR ÉS LA NOSTRA SALVACIÓ - Revista Cresol

Vaya al Contenido

EL SENYOR ÉS LA NOSTRA SALVACIÓ

Sumari > CRESOLET
Lectura del llibre del profeta Jeremies 33, 14-16
Vénen dies —diu el Senyor— que compliré la promesa que tinc feta al casal d’Israel i al casal de Judà. En aquells dies, en aquells temps, faré nàixer en el llinatge de David un rebrot just, que farà complir el dret i la justícia en la terra. En aquells dies, Judà serà salvat i Jerusalem viurà segura, i serà anomenada «El Senyor és la nostra salvació». Paraula de Déu. Paraula de Déu.
 
SALM RESPONSORIAL 25 (24), 4bc-5ab.8-9.10 i 14 (R.: 1b)
R. A vós, Senyor, eleve la meua ànima.
- Feu que conega, Senyor, els vostres camins, que aprenga les vostres sendes. Encamineu-me en la vostra veritat, instruïu-me, perquè vós sou el Déu que em salveu. R.
- El Senyor, bondadós i recte, ensenya el bon camí als pecadors. Encamina els humils per sendes de justícia, els ensenya el seu camí. R.
- Els camins del Senyor són misericòrdia i veritat per als qui guarden la seua aliança i els seus manaments. El Senyor es revela als seus fidels, i els fa conéixer la seua aliança. R.
Copyright © 2018 Revista Cresol - Creado por SocialOpen
Regreso al contenido