DOMINAR PENSAMENTS I DESITJOS - Revista Cresol

Vaya al Contenido
DOMINAR PENSAMENTS I DESITJOS
Per Nieves Bertrán Valls

És bo recordar sovint la llista de mals desitjos que ens allunyen de l’amor del Senyor i dels altres: impuresa, robatori, assassinat, adulteri, avarícia, maldat, engany, llibertinatge, enveja, calúmnia, orgull, neciesa. Cal reconéixer-los com a arrels de tot mal i que embruten el cor de l’home i de la dona. «Totes estes maldats ixen de dins, i contaminen l’home» (Mc 7, 21-23). Hem d´educar a dominar els pensaments i desitjos que destruixen el ser humà.
Hi ha molts tipus d’esclavitud, fruit d’opressions, violències i injustícies; i també presons interiors, com els turments, els complexos o els obstacles psicològics. Però hi ha una esclavitud que és més forta que qualsevol altra: la del propi jo. La verdadera esclavitud és la de no saber estimar.

       
Copyright © 2018 Revista Cresol - Desarrollado por WEBDSEO
Regreso al contenido