Contacte´ns - Revista Cresol

Vaya al Contenido
Publicació de la Unió Apostòlica de València.
Espiritualitat diocesana per als preveres i laics valencians.
Col·laboradors: J. Ll. Orquín. J. A. Comes. J. Bellvis. Manuel Reus. J. Ma. Taberner. Ismael Ortiz. F. Salóm. V. Torres. V. Ferrando. E. Aliaga. A. Llin. A. F. Pau Magaña. R. Ortiz. A. Vargas. A. Martínez. J. Cerveró. M. Bataller. J. Vidal. J. Cervera.  J. V. Martínez. J. M. Marhuenda. J. Piris. J. M. Díaz. R. Esteve. J. A. Vargues. X. García. A. González.  T. Català. M. Villalba. S. Alós. A. Mestre. F. Caballer. M. A. Vives. I. Ortiz. F. Gálvez. J. J. Garrido. J. Mª Belarte. J. Moncho. J. Contelles. J. A. Coll. A. Ferrero. G. Gironés. A. Díaz. J. J. Lloréns. A. Ferrando. J. Almela. G. Navarro. H. Pascual. J. Sancho. V. Collado. J. Just. A. Romá. E. Escudero. S. Castellote. R. Fita. J. V. Castillo. J. L. Aracil. J. Aliaga. J. Vila. F. Ramón. Alventosa. L. Castelló. R. Devesa.. A. Alejos. E. Durán. E. Mengual. E. Pastor. D. Abad. V. Ruix. Ma. Nieves León. J. Ferrandis. A. Marín. F. Llopis. L. Ramón. E. Ribera. V. Fabra. A. Climent. M. Bello. R. Soler. M. Navarro. J. Ruix. M. Conderana. J. Ma. Scals. J. Sayech. V. Comes. R. Cerdá.  A. J. Garcia. S. García. A. Chilet. E. Giner. A. Ballester. B. Silvestre. M. Gelabert. V. Botella. J. M. Díaz. J. Climent. S. Martorell. J. Conill. A. Cortina. J. A. Tudela. A. López. E. Moreno. O. Hernández. M. Navarro. J.  Nàcher. R. Gomar. J. V. Bonet. A. Serra. A. Almenar. V. Sáncher. J. Bou. E. Lluch. V. Cárcel. J. Millo.
President Internacional de la UAC:
Don Giussepe Magrin. Director Diocesà: Don Rafael Guinart Pascual. Junta Directiva Diocesana: Don Rafael Guinart; Don Alexandre Alapont; Don Benjamín Peinado.
Coordinació de la revista: Jesús Belda.
Consell de la revista: Unió Apostòlica.

Trazos Imprenta de Valencia. Depòsit legal V-3317-2000. CRESOL- C/Trinquet de Cavallers, 6 - 46003 --VALÈNCIA—

Gestió: Parròquia Sant Josep Artesà en la Ciutat de l´Artista Faller de València.

Telèfon: 96 3489520
Mòbil: 690219575
Em@il: jesusbeldamas@gmail.com
Copyright © 2018 Revista Cresol - Desarrollado por WEBDSEO
Regreso al contenido