31. Un Sínode per a revitalitzar la fe Per Vicent Martínez - Revista Cresol

Vaya al Contenido
Un Sínode per  a revitalitzar la fe

Vicent Martínez (Alberic)

Si Déu vol, començarem els treballs sinodals a la nostra diòcesi de València, en orde a una revitalització de la fe dels creients, per a cridar a la fe els indiferents i els no creients i per a ser una Església evangelitzadora i missionera tal com manifesta el papa Francesc en Evangelii gaudium.
Pense que ens trobem davant dels següents grups de persones:
1. Els que continuen participant habitualment en la vida de les parròquies i estan més o menys compromesos en la missió de l’Església.
2. Els batejats no practicants.
3. Els que només practiquen ocasionalment.
4. Els que passen de tot.
5. Els indiferents davant del fet cristià.
6. Els no creients.
La pregunta és: ¿com hem de tractar a cada grup de persones esmentades i a cada persona en particular?
La resposta és: com Crist ho faria hui.
Certament qui pretenga una Església perfecta i impol·luta s’equivoca totalment. L’Església és santa, però nosaltres, els seus membres, som pecadors; pecadors perdonats que tenim la missió d’evangelitzar i de fer missió ací en terres valencianes i fora d’ací si cal.
El senyor arquebisbe ha manifestat que cal que ens centrem en l’essencial, en el que és substancial: la fe, Déu, Crist, l’Esperit, Maria, la caritat, la transmissió de la fe, els jóvens, els migrants, l’Eucaristia i els altres sagraments. I és que tot va de la mà.
Podríem fer uns blocs temàtics:
1. El matrimoni i la família.
2. La catequesi en tots els nivells.
3. La importància de la Paraula de Déu en la vida diocesana.
4. La centralitat de l’Eucaristia.
5. Els i les jóvens.
6. Els migrants, els malalts i els més pobres.
7. La promoció d’un laïcat madur.
8. L’evangelització de la cultura.
9. La Missió i les missions.
Tot això partint de la base elemental de la comunió que ha d’existir i s’ha d’enfortir encara més entre tots els membres de la diòcesi: bisbes, preveres, diaques, membres de la vida consagrada i seglars.
Supose que ens haurem de reunir en grups de treball en les parròquies i reflexionar junts per a després elevar les nostres propostes i intuïcions a qui corresponga arreplegar tots els assumptes.
Cal fer este treball en esperit de comunió i en esperit d’oració, així el Sínode serà de fet un caminar junts i units, un caminar teologal.
I cal animar a tots els membres de les parròquies a participar activament. Que no siga una cosa del rector i de quatre il·luminats, sinó cosa de tots i totes.
El Bon Pastor va davant i Maria també ens acompanya.
Copyright © 2018 Revista Cresol - Desarrollado por WEBDSEO
Regreso al contenido