“Francesc Selma: Catequesi sobre la Trinitat”. Per Xavier Martí. - Revista Cresol

Vaya al Contenido
Catequesi sobre la Trinitat

Francesc Selma i Roca (Catí 1687-1771) es va doctorar en Teologia a València. Va ser vicari del seu poble natal des de 1712, i després rector des de 1718 fins a la seua mort. Per als seus feligresos va escriure un catecisme en valencià que es titula així: «Preguntes de Doctrina Christiana que yo, el Dr. Francisco Celma, rector de Catí, he acostumat fer a mos feligresos desde el any 1712». El text es va trobar a l’arxiu parroquial de Catí. Segons l’editor contemporani, Lluís Gimeno Betí, el catecisme «es distingeix per la seua senzillesa, claredat, orde, fons teològic i unció ascètica». Este fragment sintetitza la doctrina catòlica sobre la Trinitat. F. Xavier Martí.

P. Quantes són les persones de la Santíssima Trinitat?
R. Tres, Pare, Fill i Esperit Sant. [...]
P. Són tres Déus?
R. No, pare.
P. Per què?
R. Perquè són tres persones distintes i un sol Déu totpoderós.
P. Què vol dir que són tres persones distintes?
R. Que la una no és l’altra, perquè el Pare no és el Fill, ni l’Esperit Sant no és Pare ni Fill.
P. El Pare de qui procedeix?
R. Per si mateix.
P. El Fill de qui procedeix?
R. És engendrat del Pare per l’acte de l’enteniment en què es coneix a si mateix.
P. De qui procedeix l’Esperit Sant?
R. Del Pare i del Fill, i per l’acte de la voluntat en què mútuament s’amen entre si.
P. Quina de les tres persones és més antiga?
R. Tan etern és el Pare, com el Fill, com l’Esperit Sant; tan savi, tan poderós i tan immens, en tot són iguals, diferenciant-se solament en el ser de Pare, en el ser de Fill, i en el ser d’Esperit Sant.
P. Com pot ser un sol Déu i tres persones?
R. Com la nostra ànima, que sent una té tres potències: enteniment, memòria i voluntat; l’enteniment representa al Pare, la memòria al Fill, i la voluntat a l’Esperit Sant.
P. Com pot ser tan etern el Pare, com el Fill i com l’Esperit Sant?
R. És com el sol que, sent un, es compon de tres coses, que són: el ser, el resplandor i la calor, i tan antic és el ser com el resplandor i la calor; el ser del sol representa al Pare, que és la primera persona; el resplandor, que naix del ser, representa al Fill, que és engendrat del Pare per l’acte de l’enteniment en què es coneix a si mateix; i en la calor, que procedeix del ser i del resplandor, es representa l’Esperit Sant, que procedeix del Pare i del Fill per l’acte de la voluntat i amor.
P. Què vol dir totpoderós?
R. Que tot ho pot fer.
P. Pot menjar, dormir i dir mentides?
R. No, pare.
P. Puix, per què diem que tot ho pot fer?
R. Perquè el poder fer dites coses diu imperfecció, i Déu no pot fer cosa imperfecta.
P. El Fill i l’Esperit Sant són totpoderosos?
R. Sí, pare.
P. Puix, per què diem que són totpoderosos?
R. Perquè al Pare s’atribuïx el poder, al Fill la saviesa, i a l’Esperit Sant l’amor.
P. Déu té cap, peus i mans com nosaltres?
R. No, pare.
P. Puix, per què pintem el Pare etern a modo d’una persona vella, i a l’Esperit Sant com a colom?
R. Per al nostre modo d’entendre.
(«Catecisme del rector Francesc Celma», dins GIMENO BETÍ, Lluís (ed): El Catecisme valencià del rector de Catí Francesc Celma, Societat Castellonenca de Cultura, Castelló de la Plana 2010, pp. 46-47. Fragment adaptat).
Nota. El va transcriure i va fer un treball sobre l’obra i l’autor en 1953 Joan Puig i Puig (1880-1955), també catinenc; treball que es trobava inèdit a l’arxiu de la Societat Castellonenca de Cultura. Gràcies a esta transcripció conservem el text, perquè l’original va desaparéixer durant la Guerra Civil. En 2010 Lluís Gimeno Betí ha fet l’edició amb notes del treball de mossén Puig, amb una introducció de Rafael Monferrer Guardiola. En 2015 ha fet l’edició i estudi lingüístic (Publicacions de l’Abadia de Montserrat). Mossén Selma va editar tres llibres religiosos en castellà i en va escriure d’altres no publicats.

Copyright © 2018 Revista Cresol - Desarrollado por WEBDSEO
Regreso al contenido